Pierwszy Dzień Wiosny

„Marzanno, Marzanno, Ty zimowa panno!
Ciebie pożegnamy, wiosnę przywitamy!”
W dniu 21 marca uczniowie klas I-III świętowali Pierwszy Dzień Wiosny. Dzieci przy dźwiękach instrumentów muzycznych radośnie maszerowały w wiosennym pochodzie na czele, którego widniała Marzanna.
                                                                                                                                                    Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej