Pod koniec września br. odbył się Szkolny Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” dla klas II-III Szkoły Podstawowej. / Наприкінці вересня ц.р Проведено Шкільний конкурс «Майстер гарного читання» для ІІ-ІІІ класів початкової школи.

W konkursie wzięło udział 8 osób. Zadaniem uczniów było wybranie wiersza z poezji dziecięcej i przygotowanie pięknego, głośnego czytania.
Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja, która wyłoniła laureatów:
I miejsca – Bartosz Sarbiewski kl. 3a, Zuzanna Kobiella kl.2b
Wyróżnieni – Julia Albrechczyńska kl.3a, Lena Szypulska kl.2a
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki rzeczowe.
Organizatorzy konkursu: Laura Sienkiewicz, Natalia Dreger, Anna Łukaszewska, Dorota Kosińska
 
У змаганнях взяли участь 8 осіб. Завдання учнів полягало в тому, щоб вибрати вірш із дитячої поезії та підготувати гарне, голосне читання.
Конкурс проходив під наглядом комісії, яка визначила переможців:
І місця – Бартош Сарбєвський 3а кл., Зузанна Кобелла 2б кл.
Відмінники – Юлія Альбрехчинська 3а кл., Лена Шипульська 2а кл.
Всі учасники змагань отримали цінні подарунки.
Організатори конкурсу: Laura Sienkiewicz, Natalia Dreger, Anna Łukaszewska, Dorota Kosińska