Poznanie historii, zwiedzanie ciekawych miejsc i relaks na świeżym powietrzu były głównymi celami wycieczki uczniów z klas: 1b, 3c, 4b i 5b. / Вивчення історії, відвідування цікавих місць та відпочинок на свіжому повітрі були основними цілями поїздки учнів 1б, 3в, 4б та 5б класів.

Dnia 8 czerwca, pod opieką pań: D. Kosińskiej, S. Bublijewskiej, B. Wareckiej, K. Florek i E. Kujawskiej zwiedziliśmy gdyński Skwer Kościuszki i Akwarium, gdańskie Główne Miasto i Długi Targ oraz bawiliśmy się i jednocześnie uczyliśmy grać w kręgle w Centrum U7.
8 червня під наглядом дам: Д. Косіньської, С. Бублієвської, Б. Варецької, К. Флорек та Е. Куявської ми відвідали площу Костюшка та Акваріум у Гдині, Головне місто в Гданську та Довгий Ринок.Центр У7.