Projekt UNICEF „Klimat dla Młodych”

„Klimat dla Młodych” to bezpłatny projekt edukacyjny, którego celem jest kształtowanie świadomości w zakresie znaczenia ekologicznego stylu życia oraz inspirowanie dzieci, młodzieży, a także nauczycieli i pedagogów do podejmowania aktywności w tym obszarze.
Projekt UNICEF „Klimat dla Młodych” ma na celu nie tylko poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie ekologii, ale przede wszystkim pokazanie młodemu pokoleniu, że mogą być aktywni w tym obszarze i budzić świadomość reszty społeczeństwa. Gotowe scenariusze, filmy i materiały pomogły w zorganizowaniu „klimatycznych” akcji również w Nidzickiej „Dwójce”.
                                                                                                                                                                                        Joanna Marcjanik