Regulamin konkursu on-line plastyczno – technicznego na temat Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

Cele konkursu:
– atrakcyjność graficzna pracy plastycznej,
– powiązanie koncepcji plastycznej pracy z prawami dziecka, w szczególności z Konwencją ONZ o prawach dziecka,
– oryginalna, nowatorska koncepcja pracy,
– walory edukacyjne pracy dla uczniów z tej samej kategorii wiekowej,
– rozwijanie umiejętności komunikowania się online.
Organizator konkursu:
Wioletta Zieja.
Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów z klas I – VIII SP oraz oddziału przedszkolnego.
Założenia techniczno – organizacyjne:
1. Dowolna wielkość pracy.
2. Dowolność zastosowanych technik.
3. Zastosowanie materiałów dowolnych.
4. Praca wykonana samodzielnie.
5. Zdjęcie pracy należy przesłać do 22.11.2021r. na e-mail wiolettazieja@wp.pl
6. Wysłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Przy ocenie prac komisja zastosuje następujące kryteria: estetyka, pomysł, sposób wykonania, wkład pracy uczestnika.
 
Organizator konkursu serdecznie zaprasza!