„Rodzina nie jest tylko czymś ważnym. Ona jest wszystkim”.

W związku z Międzynarodowym Dniem Rodzin nauczyciele biblioteki szkolnej zorganizowali wystawę książek, pt. „Rodzina. Mamy siebie. Mamy tak wiele”. Celem wystawy jest uświadomienie jakie znaczenie w życiu człowieka ma rodzina oraz wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi.
                                                                                                                                                                    Nauczyciele biblioteki szkolnej