Spotkanie z Neptunem. / Зустріч з Нептуном.

W wycieczce do Gdańska, zorganizowanej 18 maja 2022r. uczestniczyli uczniowie klasy 5a, 6a, 7a,7d oraz wychowawcy: Joanna Bąkowska, Barbara Olszewska i Beata Warecka.

Uczestnicy wycieczki zapoznali się z historią symbolu związku Gdańska z morzem czyli Fontanną Neptuna. Spacer Traktem  Królewskim doprowadził nas do Bazyliki Mariackiej nazywanej często „Koroną Gdańska”. Jest to największa w Europie świątynia wybudowana z cegły, pod którą kamień węgielny położono w  1343 roku. Kolejnym miejscem, które zwiedzaliśmy było Muzeum II Wojny Światowej. Uczniowie poznali historię ludności cywilnej żyjącej w trakcie II wojny światowej, a także poznali wyjątkowość polskiego doświadczenia na tle innych narodów. Rejs statkiem pirackim „Czarna Perła” wzdłuż nabrzeża Motławy i Zatoki Gdańskiej, powiódł nas na Westerplatte. Przy dźwiękach muzyki, mieliśmy czas na przemyślenia.

Ostatnim punktem zwiedzania było molo w Brzeźnie. Niektórzy odważyli się brodzić w morskiej wodzie mierząc stopami temperaturę (była zimna). Czas szybko minął, zadowoleni wracaliśmy do domu. Pieniążek wrzucony do wody rzeki Raduni płynącej przez Galerie Forum, na pewno sprowadzi nas jeszcze do Gdańska.

Organizatorki

У поїздці до Гданська, організованій 18 травня 2022 р. брали участь учні 5а, 6а, 7а, 7г класів та вихователі: Йоанна Бонковська, Барбара Ольшевська та Беата Варецька.

Учасники екскурсії ознайомилися з історією символу стосунків Гданська з морем – фонтану Нептуна. Прогулянка Королівським шляхом привела нас до базиліки Святої Марії, яку часто називають «Короною Гданська». Це найбільший цегляний храм у Європі, під яким у 1343 році був закладений наріжний камінь. Ще одне місце, яке ми відвідали – музей Другої світової війни. Студенти дізналися про історію мирного населення під час Другої світової війни, а також дізналися про унікальність польського досвіду порівняно з іншими народами. Круїз на піратському кораблі «Чорна перлина» вздовж набережної Мотлави та Затоки Гданської привіз нас до Вестерплатте. Ми мали час подумати, слухаючи музику.

Останнім пунктом візиту був причал у Бжезьному. Дехто наважувався пробиратися в морську воду, вимірюючи ногами температуру (було холодно). Час пролетів швидко, додому ми повернулися задоволені. П’єнжек, кинутий у воду річки Радуні, що протікає через Галерею Форуму, неодмінно приведе нас до Гданська.

Організатори