Stop przemocy!

Społeczność uczniowska Nidzickiej Dwójki wraz z wychowawcami i pedagogiem szkolnym wzięła udział w happeningu pod hasłem „Nie PRZEocz- twoja reakcja ma MOC”. Z samodzielnie wykonanymi transparentami i plakatami maszerowaliśmy ulicami naszego miasta. Uczniowie rozdawali przechodniom ulotki. W klasach odbyły się pogadanki oraz spotkania z przedstawicielem KPP w Nidzicy o tym, co należy zrobić, gdy widzimy, że innej osobie dzieje się krzywda. Włączenie się w obchody Dnia bez Przemocy, który odbywał się pod patronatem Burmistrza Miasta Nidzica Pana Jacka Kosmali było wyrażeniem naszego sprzeciwu i braku zgody na przemoc i agresję.
Pedagog szkolny