Święta majowe. / травневі свята.

Przed nami czas trzech świąt majowych: 1,2 i 3 maja ,które są szczególnie ważne w historii naszej ojczyzny. Każde z tych świąt ma inną wymowę, inny charakter, czego innego dotyczy. Każde ma to do siebie, tym się wyróżnia, że bez względu na okoliczności niesie wartości własne, uniwersalne, często piękne, mądre, bardzo poważne, pełne zadumy i refleksji nad czasem minionym, nieobecnym.
 
1 Maja – to Międzynarodowy Dzień Ludzi Pracy. Święto zostało ustanowione w Paryżu w 1890r. przez Kongres założycielski II Międzynarodówki. Po raz pierwszy święto 1 maja obchodzono w 1890 roku. Początkowo nielegalne manifestacje 1-majowe zostały później w wielu krajach oficjalnie uznane. W Polsce dzień 1 maja został ustanowiony Świętem Pracy i dniem wolnym od pracy w 1950r. Bez względu na to, czy w Polsce będą się odbywały mniej lub bardziej huczne obchody 1 Majowego święta, nikt nie może zanegować wartości ludzkiej pracy. Im bardziej jest ona złożona, tym więcej musimy umieć. W tym celu uczymy się, chodzimy do różnych szkół. Przecież tak naprawdę „nie wiadomo, nie wiadomo wcale co w życiu nas czeka, może każdy z nas wyrośnie na wielkiego człowieka…”
 
2 Maja – obchodzony jest Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Zgodnie z decyzją Sejmu, podjętą w 2004 roku, 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To jedno z najmłodszych świąt państwowych, ustanowione, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.
 
3 Maja-obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791r. Konstytucja 3 maja 1791roku była pierwszą w Europie a drugą na świecie /po konstytucji USA/ spisaną ustawą tego typu. Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa.
 
Uchwalenie Konstytucji 3Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa Polskiego. Mimo późniejszych rozbiorów, dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymać dążenia do niepodległości.
 
Opracował Adam Gorzka.
 

Нас чекають три травневі свята: 1, 2 і 3 травня, які є особливо важливими в історії нашої Батьківщини. Кожне з цих свят має різне значення, характер і характер. Кожен з них є, виділяється тим, що, незалежно від обставин, несе в собі свої цінності, загальнолюдські, часто красиві, мудрі, дуже серйозні, сповнені роздумів і роздумів про минулий і відсутній час.

1 травня – Міжнародний день трудящих. Свято було встановлено в Парижі в 1890 році. установчим конгресом ІІ Інтерн. 1 травня вперше відзначали в 1890 році. 1 травня незаконні демонстрації спочатку були офіційно визнані в багатьох країнах. У Польщі 1 травня 1950 року було оголошено Днем праці та вихідним з роботи. Незалежно від того, чи будуть у Польщі більш чи менш грандіозні святкування свята 1 травня, ніхто не може заперечувати цінність людської праці. Чим він складніший, тим більше нам потрібно знати. Для цього ми вчимося і ходимо в різні школи. Адже «невідомо, невідомо, що нас чекає в житті, може, кожен із нас виросте великою людиною…»

2 травня – відзначається День Державного Прапора та День польської діаспори та поляків за кордоном. Відповідно до рішення Сейму, прийнятого у 2004 році, 2 травня ми відзначаємо День прапора Республіки Польща. Це одне з наймолодших національних свят, засноване для популяризації знань про польську ідентичність та національні символи.

3 травня – святкуємо річницю Конституції 1791 року. Конституція від 3 травня 1791 р. була першим в Європі і другим у світі /після конституції США/ писаним актом такого типу. Його авторами вважають короля Станіслава II Августа Понятовського, великого маршала литовського Ігнація Потоцького та Гуго Коллонтая, духовенства і філософа.

Прийняття Конституції 3 травня вважається однією з найважливіших і проривних подій в історії Польської держави. Незважаючи на пізніші розділи, цей документ допоміг наступним поколінням підтримувати свої зусилля на шляху до незалежності.

Упорядник Адам Горзька.