Świetlica szkolna

Akcja „Żonkile” w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.
Fotografie z Archiwum IPN