ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – KLASA I a

10 listopada 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Nidzicy obchodzono Święto Niepodległości.
Aktywny udział w tym wydarzeniu wzięła klasa Ia. Uczniowie odświętnie ubrani z kotylionami przypiętymi nad sercem zapoznali się z historią tego święta – obejrzeli film, który przybliżył im wydarzenia tamtego okresu, przypomnieli sobie jak wyglądają symbole narodowe, które później pięknie pokolorowali.
Podsumowaniem obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole była Akademia, w której udział wzięła cała społeczność szkolna.
Punktem kulminacyjnym było odśpiewanie Hymnu Polski przez uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi.