Tradycje regionalne – Godne Święta / Регіональні традиції – Варто Різдва

#SzkolaWiernaDziedzictwu

Jednym z głównych zadań naszej szkoły jest kultywowanie tradycji regionalnych. W związku z tym uczniowie klasy 4a rozpoczęli cykl warsztatów edukacyjnych, których celem jest popularyzowanie dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur. Prowadząc warsztaty regionalne skupiliśmy się głównie na kulturze ludowej, zwyczajach i obrzędach dorocznych. Poprzez właściwie dobrane formy i metody pracy uczniowie mogą rozwijać swoją aktywność poznawczą, swoje uzdolnienia i zainteresowania.

Przedmiotem pierwszego cyklu zajęć są obyczaje Warmiaków i Mazurów w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie poznają dawne obrzędy i wierzenia, wygląd izby mazurskiej, choinki, wieńca adwentowego, świątecznych potraw regionalnych. a także stroje przebierańców – kolędników, Gwiazdora – chłopa w kożuchu wywróconym na lewą stronę, z kijem w ręce. Zajęcia umożliwiają także porównanie kultury Warmiaków i Mazurów w zakresie ludowych strojów regionalnych i regionalnych przyśpiewek i pięknych kolęd. Zdobyte na zajęciach umiejętności i wiadomości uczniowie wykorzystują przy tworzeniu prac o tematyce regionalnej: stroików, ozdób świątecznych, bibułkowych łańcuchów. Wkrótce uczestnicy warsztatów, pod kierunkiem nauczyciela, z wykorzystaniem materiału edukacyjnego Muzeum Warmii i Mazur własnoręcznie wykonają wieniec adwentowy. Widząc zaangażowanie młodzieży podczas warsztatów możemy być spokojni nie tylko o kultywowanie przeszłości, ale i kształtowanie przyszłości.

Prowadzący warsztaty:
Joanna Marcjanik, Marcin Bąkowski, Mirosława Szczygielska

Joanna Marcjanik

 

Одним із головних завдань нашої школи є плекання регіональних традицій. Тому учні 4-а класу започаткували серію навчальних майстер-класів, спрямованих на популяризацію культурної спадщини Вармії.
і Мазур. Проводячи регіональні майстер-класи, ми зосереджувалися переважно на народній культурі, звичаях та річних обрядах. Завдяки правильно підібраним формам і методам роботи учні можуть розвивати свою пізнавальну активність, свої таланти та інтереси. Темою першого циклу занять є звичаї Вармії та Мазур під час Різдва. Учні дізнаються про давні обряди та вірування, вигляд Мазурського віче, ялинки, святкового вінка, місцевих різдвяних страв. а також перевдягання — колядники, Гвяздор — селянин у вивернутому навиворіт кожусі, з палицею в руці. Заняття також дають змогу порівняти культуру Вармінсько-Мазурського регіону з точки зору регіональних народних костюмів та регіональних пісень та красивих різдвяних колядок. Навички, отримані на уроці Учні використовують свої знання та інформацію для створення робіт на регіональну тематику: віночки, ялинкові прикраси, паперові ланцюжки. Незабаром учасники майстер-класу під керівництвом викладача виготовлять власний адвентовий віночок з навчального матеріалу Музею Вармінсько-Мазурського краю. Бачачи залучення молоді до майстер-класів, ми можемо бути спокійні не лише за культивування минулого, але й за формування майбутнього.

Ведучі семінару:
Йоанна Марцянік, Марцін Бонковський, Мірослава Щигельська

Йоанна Марцянік