Uczniowie klasy 3 b i ich zdalne, zimowe dzieła plastyczne

Do oglądania zaprasza Pani Anna Kawecka