Uczniowie klasy 7b uczestniczyli w realizacji projektu edukacyjnego „Nasza Ziemia – Nasza Historia”.

O życiu Mazurów w naszym regionie opowiedziała nam pani Halina Rozalska, polonistka oraz długoletnia dziennikarka Gazety Nidzickiej. Uczniowie mieli możliwość poznania gwary mazurskiej, posłuchania pieśni i zapoznania się z informacjami o tańcach ludowych takich, jak „Pofajdok” czy „Baba”.
W ciekawy sposób została zaprezentowana postać Wojciecha Kętrzyńskiego, który wspierał działalność wydawniczą i oświatową na Mazurach oraz patrona naszej szkoły Michała Kajki.
Jego wiersze były przepełnione patriotyzmem i miłością do rodzinnych stron i tradycji. Uczniów zaciekawił również słownik mazurski, wygląd chat, pieców mazurskich, zwyczajów weselnych, legend i baśni.
Film ks. „Kawy” Kaweckiego z serii Mazurskie Tajemnice pt. „Małga – Tajemnica Samotnej Wieży” pokazuje opuszczone przez mieszkańców miejsce i górującą nad nim kościelną wieżę .
W tym filmie zamieszczono również wywiad z ostatnią Mazurką ze wsi Małga, panią Martą Sienkiewicz, która opowiada historię mieszkających tam ludzi wysiedlonych w latach pięćdziesiątych. Warto to miejsce odwiedzić.
Serdecznie dziękuję pani Halinie Rozalskiej za przyjęcie zaproszenia do naszej szkoły oraz przedstawienia w ciekawy sposób życia mieszkańców naszego regionu.
Opiekun: Barbara Olszewska