Uczniowie klasy I w ramach projektu „Nasza Ziemia, Nasza Historia” zapoznali się z historią kolejnego ciekawego miejsca jakim, jest Pomnik ku czci lotników.

Miejsce to upamiętnia wydarzenie, z 2 września 1939 roku. PZL Karaś będący w składzie 41 eskadry 4. Pomorskiego Pułku Lotniczego z Torunia wykonywał bojowy lot rozpoznawczy nad ówczesnymi Prusami Wschodnimi. Lecąc nad Neidenburgiem, dzisiejsza Nidzica, zbombardował dworzec kolejowy oraz niemiecki pociąg towarowy. Wydarzenie to zasługiwało na uwagę, dlatego że był to pierwszy atak na III Rzeszę na ich własnym terytorium.
 
Anna Łukaszewska, Natalia Dreger