Uwaga! Bardzo ważna informacja! W związku z trwającą termomodernizacją budynku szkoły

4 września br. nie organizujemy uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego na orliku. Tego dnia od godziny 9.00 planujemy wyłącznie spotkania klas z wychowawcami w salach lekcyjnych zgodnie z przydziałem w załączniku.
Listy nowoprzyjętych uczniów, składy nowoutworzonych klas i oddziałów przedszkolnych oraz przydział sal na spotkania z wychowawcami będą wywieszone na tablicy przy wejściu do szkoły od strony ul. Barke (obok świetlicy szkolnej).