Uwaga. Nauczanie hybrydowe w naszej szkole.

Nauczanie hybrydowe w naszej szkole w dniach 15 – 19 marca 2021.
 
Stacjonarnie uczą się następujące klasy edukacji wczesnoszkolnej:
1 A, 2 A, 2C, 3A.
Zdalnie uczą się uczniowie następujących klas:
1 B, 2 B, 3 B.
W godzinach pracy szkoły czynne są świetlica i stołówka z kuchnią. Uczniowie dojeżdżający korzystają z autobusów zgodnie z ustalonym dotychczas harmonogramem.