Uwaga! Od 26 kwietnia br. przechodzimy na hybrydową formę zajęć w klasach 1 – 3.

W związku z tym uczniowie klas 1 – 3 w przyszłym tygodniu, czyli w dniach 26 – 30 kwietnia br. będą uczestniczyć w lekcjach wg następującego rozkładu:
1 a – zdalnie,
1 b – stacjonarnie,
2 a – zdalnie,
2 b – stacjonarnie,
2 c – zdalnie,
3 a – stacjonarnie,
3 b – stacjonarnie.
Funkcjonowanie dowożenia, dożywiania i opieki świetlicowej pozostaje bez zmian.
Pozdrawiamy serdecznie.
Dyrekcja