VI GMINNY KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY „MAMA, TATA I JA” 🖍🎨🖌

REGULAMIN
VI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO
„MAMA, TATA I JA”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy.

Celem konkursu jest:
• Popularyzacja działań artystycznych w swojej miejscowości.
• Rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych uczniów.
• Umożliwienie prezentacji swoich prac.

Zasady konkursu:
• Przedmiotem konkursu jest wykonanie plastyczno – technicznej pracy przedstawiającej siebie i swoich Rodziców z okazji Dnia Mamy i Taty.
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy I-III Szkół Podstawowych z gminy Nidzica.
• Do konkursu uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie przez dziecko na: blejtramie, dykcie, kartonie lub szkle.
• Technika pracy: dowolna.
• Format pracy: A3 lub większy.
• Każda praca powinna mieć na odwrocie metryczkę dołączoną do regulaminu.
• Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych warunków niniejszego regulaminu, a także wyrażeniem przez nich zgody na nieodpłatne wyeksponowanie pracy oraz przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu w celach związanych z organizacją konkursu.

Kryteria oceny:
• walory artystyczne,
• ciekawa interpretacja tematyki konkursu,
• samodzielność wykonania.

Terminy:
• Prace wraz z metryczką prosimy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2 w Nidzicy do dnia 02.06.2023 r.
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas wernisażu konkursowych prac, w dniu 13.06.2023 r. w „Sali Rycerskiej” nidzickiego zamku, o godzinie 17:00. Serdecznie zapraszamy.

                                                                           Koordynatorki konkursu: Maria Burska, Marlena Rostkowska, Natalia Kobiella.