W kolejnym dniu zorganizowanych wyjazdów na sprzątanie cmentarzy wojennych i wyznaniowych

pojechali uczniowie klas 4a i 7b, pod opieką swoich wychowawczyń, pań – Wiesławy Smolińskiej i Ewy Jakubowskiej. Uprzątnięto mogiły w Zimnej Wodzie i Moczysku.