W ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w akcji Parada Zawodów.

Zadaniem uczniów było przebranie się za przedstawiciela wybranego zawodu. Klasy, które wzięły aktywny udział otrzymały podziękowania w formie dyplomów.
Organizatorzy dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom za aktywne włączenie się w akcję.
Jolanta Wiśniewska, Natalia Dreger