W tym roku mija 230 lat od radosnego majowego poranka, kiedy wołano: „Wiwat Król! Wiwat Sejm! Wiwat Wszystkie Stany!

„Rozpłynęła się już pieśń radosna,
głośnym echem po ojczystym kraju,
Witaj, witaj, Majowa Rocznico,
pamiętny Trzeci Maju…”

 

 

Uczniowie klasy 6b, w tym wyjątkowym czasie, wykazując się patriotyzmem i przywiązaniem do historii naszego kraju, nie zapomnieli o uczczeniu tego Święta. Z zaangażowaniem wzięli udział w warsztatach historycznych przybliżających okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej ustawy zasadniczej, która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu. Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach i wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dokument ten jest przede wszystkim odzwierciedleniem tradycji niepodległościowych państwa polskiego. Uczniowie w ramach warsztatów wykonali kokardy narodowe, prace plastyczne, karty upamiętniające Święto 3 Maja. Efektem pracy szóstoklasistów były także prezentacje multimedialne.

 

Konstytucja 3 Maja_ Oliwia 6b

 

Zapraszamy społeczność szkolną i lokalną do zapoznania się z krótkim materiałem filmowym, który przybliży nam okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

https://www.youtube.com/watch?v=QkopQp9Z5Ic&t=2s

 

https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs&t=9s

 

Joanna Marcjanik