Warsztaty-„Życie codzienne na Warmii i Mazurach 100 lat temu” w ramach projektu Szkoła Wierna Dziedzictwu.

W dniach 17 i 18 maja 2023 roku w ramach zajęć Własnej Historii i Kultury Mniejszości Niemieckiej w klasach V A i V B miały miejsce warsztaty historii regionu. Tematem zajęć było „Życie codzienne na Warmii i Mazurach 100 lat temu”. Uczniowie zwiedzili Izbę Regionalną poznając dawne sprzęty domowego użytku. Obejrzeli również film dokumentalny przedstawiający zajęcia mieszkańców dawnej wsi. Wykonali też prace plastyczne.
Celem zajęć była możliwość poznania historii własnego regionu, wprowadzenie w życie gospodarcze i kulturalne wspólnoty lokalnej. Umożliwiły również poznanie tradycji regionalnych.
                                                                                                                                                                        Opracował: Adam Gorzka.