„Wybuchowe pierwiasteczki” doświadczenie ukazujące stan nieważkości.