Wycieczka do Straży Pożarnej. / Поїздка до пожежної частини.

W dniu 20 października 2022 r. uczniowie klas 1a, 2a i 3b w ramach programu „Warmińsko – Mazurski Tydzień Kariery” udali się na wycieczkę do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nidzicy. Swoją przygodę rozpoczęli w sali edukacyjnej, gdzie oglądali filmy o bezpiecznym zachowaniu się podczas wybuchu pożaru oraz brali udział w praktycznych ćwiczeniach. W dyspozytorni dzieci zapoznały się ze sprzętem ułatwiającym szybką komunikację z osobami potrzebującymi pomocy straży. W garażu uczniowie zobaczyli wyposażenie wozów bojowych, wykorzystywane przy różnych akcjach. Na koniec najciekawszą atrakcją było polewanie wodą z węża strażackiego. Dzieci otrzymały dyplom ukończenia szkolenia pożarniczego. Prezentacja zawodu strażaka wzbudziła w uczniach wielkie emocje i chęć pozostania w przyszłości strażakiem.
Aneta Urbanowska
Anna Kawecka
Grażyna Bieniek
Maria Burska
 
20 жовтня 2022 року учні 1-а, 2-а та 3-б класів в рамках програми «Вармінсько-Мазурський тиждень кар’єри» вирушили на екскурсію до Окружної пожежної частини м. Нідзіца. Свою пригоду вони розпочали з навчальної кімнати, де переглянули фільми про безпечну поведінку під час пожежі та взяли участь у практичних заняттях. У диспетчерській діти ознайомилися з обладнанням, яке дозволяє швидко спілкуватися з людьми, які потребують допомоги охоронця. У гаражі студенти побачили техніку бойових машин, які використовувалися в різних діях. На завершення найцікавішим атракціоном було обливання водою з пожежного рукава. Діти отримали диплом про закінчення вогневої підготовки. Презентація професії пожежного викликала в учнів величезні емоції та бажання залишатися пожежним і надалі.
Анета Урбановська
Анна Кавецька
Гражина Бєнік
Марія Бурська