Wycieczka do Trójmiasta / Подорож на Балтійське море.

W czerwcu uczniowie klasy 1a, 2b, 4b i 5b udali się na wycieczkę do Trójmiasta. Swoją przygodę zaczęli od zwiedzania Starego Miasta w Gdańsku, następnie udali się do Muzeum Bursztynu. Kolejnym punktem zwiedzania było Centrum Nauki Experyment w Gdyni, gdzie uczniowie mogli poznać świat dzięki interaktywnym wystawom i przestrzeni do twórczego eksperymentowania. Dużo radości sprawiła dzieciom wizyta w Akwarium w Gdyni, gdzie poznały faunę i florę środowiska wodnego i wodno-lądowego.
 
Maria Burska, Anna Kawecka i Laura Sienkiewicz
 
У червні учні 1-а, 2-б, 4-б та 5-б класів побували на екскурсії до Триміста. Свою пригоду вони розпочали з відвідування Старого міста Гданська, а потім відвідали Музей бурштину. Іншою визначною пам’яткою став Експериментальний науковий центр у Гдині, де студенти могли пізнати світ через інтерактивні виставки та простір для творчих експериментів. Діти з великим задоволенням відвідали Акваріум у Гдині, де познайомилися з фауною та флорою водного та наземного середовища.
 
Марія Бурська, Анна Кавецька та Лаура Сенкевич