Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych w dniu 06.10.2023 odbył się konkurs na najlepiej przygotowane stoiska prezentujące różne kraje europejskie.

Uczniowie klas 4-8 z pomocą wychowawców i rodziców, na których zawsze można liczyć, przygotowali flagi, ulotki informacyjne, tradycyjne dania, napoje oraz charakterystyczne symbole i stroje dziewięciu państw: Polski- kl. 4 a – wychowawca Dorota Dorozińska, Włoch- kl. 4 b – wychowawca Maria Burska, Francji- kl. 5 a – wychowawca Natalia Kobiella, Ukrainy- kl. 5 b – wychowawca Ewa Jakubowska, Niemiec- kl. 6 a – wychowawca Barbara Waśniewska, Węgier- kl. 6 b – wychowawca Joanna Giesek, Wielkiej Brytanii- kl. 7 a – wychowawca Bartosz Kaczmarczyk, Czech- kl. 7 b – wychowawca Teresa Żelazna, Portugalii- kl. 8 a- wychowawca Joanna Bąkowska.
Komisja w składzie: Piotr Kościjańczuk, Laura Sienkiewicz i Iwona Kamińska wyróżniła wszystkie klasy natomiast trzy pierwsze miejsca przyznała następującym klasom:
1 miejsce – kasa 4 a – Polska
2 miejsce – klasa 5 b – Ukraina
3 miejsce – klasa 6 a – Niemcy
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu a w szczególności rodzicom, wychowawcom, dyrekcji oraz sponsorom. Zapraszamy w poniedziałek po odbiór nagród.
Organizatorzy konkursu:
Sylwia Bublijewska
Romana Abramczyk-Altmajer