Z okazji Światowego Dnia Rzek uczniowie kl. 2a wybrali się do Rezerwatu przyrody „Źródła rzeki Łyny” im. prof. Romana Kobendzy. / З нагоди Всесвітнього дня річок учні 2-а класу вирушили для них до природного заповідника «Джерела річки Лини». проф. Роман Кобенза.

Dzieci z zainteresowaniem słuchały legend i ciekawostek przyrodniczych, które opowiadał przewodnik Pan Władysław Nowosielski. Uczniowie zobaczyli zróżnicowany morfologicznie teren rezerwatu. Wspaniałą lekcją przyrody było poznanie źródeł, które są początkiem największej rzeki Warmii i Mazur – Łyny.
 
Anna Kawecka
Katarzyna Wrzeszczyńska
 
Діти з цікавістю слухали легенди та цікавинки природи, які розповідав екскурсовод Владислав Новосельський. Студенти побачили морфологічно різноманітну територію заповідника. Чудовим уроком на природі було знайомство з джерелами, які є початком найбільшої річки Вармії та Мазурів – Лини.
 
Анна Кавецька
Катажина Вжещинська