Za nami kolejny Dzień Bezpiecznego Internetu.

Polskie Centrum Programu Safer Internet poświadczyło nasz udział w akcji uświadamiającej dzieci i młodzież szkolną o zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu.