Zabawy ruchowe i gimnastyczne.

Tak „Motylki” z grupy 0 b dbają o swój rozwój ruchowy i motoryczny.

Zdjęcia przysłała Pani Beata Ziomek