Zajęcia terapeutyczne z panią Martą Bonalską – pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy.

Klasa 7 a podczas zajęć z wychowawcą uczestniczyła w warsztatach dotyczących lęku i stresu. Podczas spotkania uczniowie poznali sposoby walki z negatywnymi stanami psychicznymi, towarzyszącymi wszystkim na co dzień, zwłaszcza w sytuacji popandemicznej.
Zajęcia zostały zorganizowane przez pedagoga szkolnego, panią Jolantę Wiśniewską.
Wychowawca klasy- Ewa Hinburg