14 kwietnia – Święto Chrztu Polski.

Wywieś Flagę – Akcja promująca Święto Chrztu Polski.