Warsztaty wielkanocne w Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku z udziałem dzieci z grup 0a i 0b.